Epäkurantit tuotteet

VERKKOKAUPASSA MYYTÄVÄT EPÄKURANTIT TUOTTEET

 

 

Verkkokaupassamme myytävät epäkurantit tuotteet ovat joko:

  • tuotantolinjalta sivuun otettuja laatupoikkeamia sisältäviä tuotteita (II-laadun tuotteet)
  • poistuvia tuotteita tai valikoiman ulkopuolisia erikoiseriä (poistotuotteet)

 

 

Mitä poikkeamia II-laadun tuotteissa sallitaan?

Teollisessa valmistuksessa syntyy aina tuotteita, jotka eivät kaikilta osin vastaa I-laadun kriteerejä. Poikkeamaa voi olla esimerkiksi tuotteen värissä, pinnan tasaisuudessa tai muussa visuaalisessa tai teknisessä ominaisuudessa. Teknisen lujuutensa puolesta nämä em. virheitä sisältävät tuotteet vastaavat I-laatuisia tuotteita.

Monesti II-laatuiset tuotteet ovat täysin käyttökelpoisia kohteisiin, joissa sallitaan tietty krouvius tai visuaaliset poikkeamat. II-laatuisia, hinnaltaan alennettuja tuotteita kysytään paljon mm. erilaisiin tee-se-itse -kohteisiin, missä asentajalla on aikaa valkata tuotteita ja suunnitella niiden asettelua siten, että yleisilmeestä tulee mieleinen.

Koemme, että näiden tuotteiden tarjoaminen kuluttajille on paitsi kysyntään vastaamista, myös vastuullista ympäristön kannalta. Mitä pienempi on valmistuksen hukka, sitä pienempi on myös toiminnan hiilijalanjälki.

Linjalta poistetut tuotteet (II-laadut) voivat sisältää yhtä tai useampaa alla mainittua virhettä:

  • Värivirheet – normaalisti poikkeava värisävy (esim. värien annosteluvirhe), tai sementtipilkkuja tai muita läikkiä
  • Muotovirheet – tuotteen muoto (esim. pullistumaa)
  • Hiushalkeama – pienet kosmeettiset halkeamat
  • Mittavirheet – yleensä korkeuteen liittyvä, tai muotin kulumasta aiheutunut purse
  • Pintavika – esim. iso kivi pinnassa tai kuoppa, jääkami

 

Hiusmurtuma

Hiusmurtuma lähikuva

Hiusmurtuma

Pintavika1_lähi

Pintavika lähikuva

pintavika1

Pintavika

Pintavika

Pintavika

Värivirhe

Värivirhe

 

Millaisia tuotteita poistotuotteet ovat?

 

”Poistotuotteet” ovat tuotteita, jotka ovat poistuneet tai poistumassa valikoimasta, tai ne ovat esim. kohdetoimitusta varten tehdyn valikoiman ulkopuolisen erikoistuotteen loppueriä. Kyseessä saattaa olla myös tuotekehitykseen liittyvän testiajon yhteydessä syntynyt tuote-erä.

Näissä tuotteissa ei ole vastaavaa laatupoikkeamaa kuin II-laaduissa, mutta esim. pitkän varastointiajan takia niissä saattaa esiintyä normaalia enemmän kalkkihärmettä, ja tuotteiden pakkausmuoveissa saattaa esiintyä repeämiä. Teknisen laadun puolesta tuotteet vastaavat I-laadun tuotteita.

Täydellisyys ei aina ole välttämätöntä ja kauneus saattaa löytyä virheistä. Valitsemalla II-laatuisen tuotteen teet fiksun ja kustannustehokkaan valinnan kuitenkaan laadusta tinkimättä.