UKK - Usein kysytyt kysymykset

Mitä poikkeamia II -laatuisissa tuotteissa on?

Teollisessa valmistuksessa syntyy aina tuotteita, jotka eivät kaikilta osin vastaa I-laadun kriteerejä. Poikkeamaa voi olla esimerkiksi tuotteen värissä, pinnan tasaisuudessa tai muussa visuaalisessa tai teknisessä ominaisuudessa. Teknisen lujuutensa puolesta nämä em. virheitä sisältävät tuotteet vastaavat I-laatuisia tuotteita.

 

Linjalta poistetut tuotteet (II-laadut) voivat sisältää yhtä tai useampaa alla mainittua virhettä:

  • Värivirheet – normaalisti poikkeava värisävy (esim. värien annosteluvirhe), tai sementtipilkkuja tai muita läikkiä
  • Muotovirheet – tuotteen muoto (esim. pullistumaa)
  • Hiushalkeama – pienet kosmeettiset halkeamat
  • Mittavirheet – yleensä korkeuteen liittyvä, tai muotin kulumasta aiheutunut purse
  • Pintavika – esim. iso kivi pinnassa tai kuoppa, jääkami

 

ESIMERKKIKUVIA JA LISÄÄ TIETOA LÖYDÄT TÄÄLTÄ

Millaisia tuotteita ovat erikoiserät / poistotuotteet?

”Poistotuotteet” ovat tuotteita, jotka ovat poistuneet tai poistumassa valikoimasta, tai ne ovat esim. kohdetoimitusta varten tehdyn valikoiman ulkopuolisen erikoistuotteen loppueriä. Kyseessä saattaa olla myös tuotekehitykseen liittyvän testiajon yhteydessä syntynyt tuote-erä.

Näissä tuotteissa ei ole vastaavaa laatupoikkeamaa kuin II-laaduissa, mutta esim. pitkän varastointiajan takia niissä saattaa esiintyä normaalia enemmän kalkkihärmettä, ja tuotteiden pakkausmuoveissa saattaa esiintyä repeämiä. Teknisen laadun puolesta tuotteet vastaavat I-laadun tuotteita.

Kuinka paljon Saumaushiekkaa tarvitsen pihakiveykselleni?

Yksi säkki per lava. Pihakiviasennuksessa tarvittavan saumaushiekan osalta hyvä nyrkkisääntö on, että 25 kg säkki riittää yhteen lavalliseen pihakiviä. 

Huom poikkeus: Loimuliuskekivet vaativat kaksinkertaisen määrän Saumaushiekkaa.